OPREMA

PLETIONA

Pletiona je opremljena sa 62 različite kružno pletaće mašine i 3 ravno plateće mašine (trenutni dnevni kapacitet proizvodnje je od oko 3000 kg)

FARBARA

Farbara ima kapacitete materijala:

  • 3 kade  120-200 kg
  • 2 kade 50-60 kg
  • 1 kada 20-30 kg
  • 1 džet 20-30 kg
  • 2 džeta 120-450 kg
  • 2 džeta 120-20 kg
  • 1 džet 120-250 kg

MAGACIN

Magacin prediva je kapaciteta oko 200t